چرخش بازیکنان در والیبال به چه شکل است؟

بازیکنان والیبال بر چه اساس در زمین چرخش دارند؟ چرخش بازیکنان : بعد از هر رالی که مالکیت توپ عوض شود تیمی که سرویس زننده می شود قبل از سرویس باید بازیکنانش تغییر جا بدهند به این تغییر جا چرخش می گویند .جهت چرخش دروالیبال درست موافق حرکت عقربه های ساعت می باشد . توجه کنید :

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
  • بازیکنی که در منطقه ۶ بوده به منطقه ۵ می رود
  • بازیکن منطقه ۵ بوده به منطقه ۴ می رود
  • بازیکن منطقه ۴ بوده به منطقه ۳ می رود
  • بازیکن منطقه ۳ بوده به منطقه ۲ می رود
  • بازیکن منطقه ۲ بوده به منطقه ۱ می رود
  • بازیکن منطقه ۱بوده به منطقه ۶ می رود

پستهای بازیکنان : در بازی والیبال بازیکنانی که در منطقه ۱-۶-۵ بازی می کنند ( در عقب زمین ) بازیکنان دفاع و بازیکنان مناطق ۲و 3 اسپوکر و بازیکن منطقه 4 در زمین تیم خود پاسور تیم محسوب می شوند .

مشاهده برنامه بازی های لیگ ملت های والیبال و جزئیات نتایج


نظرات