محمد حسن پزشکیان
عاشق امنیت و نفوذ ، رد تیم و دوستدار بزن بکش :)

مبارزات 100 نفره در کیوکوشین چیست؟ جهنم کمربند را بشناسید

مبارزات 100 نفره در کیوکوشین کاراته چیست؟ با قسمت چهارم معرفی رشته کیوکوشین در خدمتتون هستیم ، معرفی مبارزات 100 نفره در کیوکوشین . می توان گفت که مبارزات 100 نفره بهترین آزمایش برای نشان دادن میزان استقامت بدنی و روحی رزمی کار می باشد. کسی که می خواهد مبارزه 100 نفره انجام دهد باید قادر باشد در 100 راند 2 دقیقه ای با افراد مختلف از نظر قد ، اندازه و وزن مبارزه کند.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

کسی که چنین مبارزاتی انجام می داد برای قبول شدن باید حداقل 50 درصد مبارزاتش را برنده شده باشد و در صورت ناک دادن 5 ثانیه زمان داشت تا به ادامه مبارزه مشغول باشد. با این حال در اکثر کشورها بجز ژاپن که مبارزات 100 نفره برای بیشتر افراد سنگین بود مبارزات 50 نفره متداول شد و تعیین تعداد نفرات بر عهده داوطلب بود.

وب سایت توسینسو

مبارزات 100 نفره اولین بار توسط یک شمشیر زن از سبک کندو انجام گرفت و بعد از آن به جودو کشیده شد آن هم با 200 نفر مبارز. اویاما هم برای اثبات قدرت خود مبارزات 300 نفره را در 3 روز انجام داد و پس از آن موسسه ای جهت نظارت بر مبارزات 100 نفره که در آن زمان هر کس برای ارتقا به دانهای 4 و 5 باید انجام می داد تشکیل داد اما پس از مدتی دریافت که بیشتر افراد روحیه چنین آزمونی را ندارند، پس آن را اختیاری کرد.

وب سایت توسینسو

نمونه ای از مدرکی که بعد از مبارزات به شخص برنده میدهند. (در این مدرک شخص برنده با 30 نفر مبارزه کرده)

قسمتی از حرف های یکی از قهرمانان مبارزات 100 نفره :

کنجی یاماکی قھرمان ارزندہ کیوکوشین کاراتہ در مورد مبارزہ ۱۰۰ نفرش توضیح میدہ کہ : سخت ترین قسمت کیوکوشین کاراتہ مبارزہ ۱۰۰ نفرست ، من میخواستم با انجام مبارزہ ۱۰۰ نفرہ مھارت و توانایی خودم رو ، درست چند ماہ موندہ بہ مسابقات جھانی ۴ سال یک بار کیوکوشین بسنجم . در ادامہ در مورد اینکہ بر او چہ گذشت در طول مدت مبارزہ ۱۰۰ نفرہ میگہ کہ : تقریباً در نیمہ راہ بودم کہ بعد از مبارزہ پنجاھم عضلات دو تا پام شروع بہ گرفتن کردند .

بعد از مبارزہ شستم درد شدیدی تو کل بدنم احساس میکردم .ضربات حریفام دردآور شدہ بود چون جفت دستام و پاھام متورم شدہ بود .وضعیت خیلی وحشتناکی داشتم برای دفاع از خودم در برابر حملات حریفام .بعد از مبارزہ ھفتادم احساس سرگیجہ داشتم کہ بہ سختی قادر بودم سر پا بایستم .حقیقتشُ بخوای فکر کردم دارم می میرم .اما در اون لحظہ تصمیم گرفتم کہ باید مبارزہ ای رو کہ شروع کردم را تمام کنم حتی اگہ جونمُ از دست بدم .

از ھمون لحظہ بہ بعد این روح کاراتہ ایم بود کہ مبارزاتُ بہ پایان رسوند نہ بدن داغونم برا ھمین از مبارزہ ھفتادم بہ بعد چیزی بہ خاطر نمیارم .بعد از تمام شدن مبارزہ ۱۰۰ نفرہ اعتماد بہ نفس بی حد و مرزی پیدا کردم و احساس میکردم کہ انگار دوبارہ متولد شدم.استاد جاد رید ھم ،بہ ھمہ این موارد در مورد تجربہ مبارزہ ۱۰۰ نفرش اشارہ کرد و در مورد بعد مبارزہ ۱۰۰ نفرہ جاد رید از زبان محمد بھرامی میشنویم کہ : تا ۳ روز نتونست بخوابہ از درد شدیدی کہ داشت و در طول اون ۳ روز نمیتونست صحبت کنہ و لب بہ غذا نزد و فقط نوشیدنی مینوشید

کبودیھای بدنش بہ خصوص ساق پاھاش تا ھفتہ ھا دیدہ میشد . بہ مدت یک ھفتہ و شایدم بیشتر لکنت زبان پیدا کردہ بود ، بہ خاطر خستگی فکری و بدنی کہ داشت ،بعد از گذشت ۲ ھفتہ تونست تو فیسبوک پیام تشکر بزارہ . و مصدومیتھای مبارزہ ۱۰۰ نفرہ تا سالھا باھاش بود کہ حتی منجر بہ جراحی لگن پای راستش ھم شد .

(مبارزات 100 نفره برای اولین بار در ایران و خاور میانه توسط پویا صالحی به عنوان اولین ایرانی انجام شد که در نهایت با ۶۳برد و ۱۴باخت و ۲۳مساوی با حضور ۳۰ قهرمان از استان های اصفهان .مرکزی .تهران .گیلان . مازندران به پایان رسید ، همچنین محمد سلطانی هم برای اولین بار مبارزات 110 نفره را انجام داد )

وب سایت توسینسو

امید وارم مورد پسند واقع شده باشه

Kyokushin P4


محمد حسن پزشکیان
محمد حسن پزشکیان

عاشق امنیت و نفوذ ، رد تیم و دوستدار بزن بکش :)

کارشناس تست نفوذ سنجی ، علاقه مند به امنیت تهاجمی و رد تیمینگ | عضو انجمن بین المللی ورزش های رزمی کشور آلمان و دارای احکام بین المللی و داخلی کمربند مشکی در سبک های کیوکوشین ، هاپکیدو ، کیک بوکسینگ و چند تام قهرمانی کشوری

02 مرداد 1397 این مطلب را ارسال کرده

نظرات