تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

آموزش دفاع شخصی کاربردی قسمت 1 : مغرفه دوره و مکانیزم آموزشی

 

این دوره ناقص بوده و بخاطر رکورد دوره جدید، دوره فعلی حذف شده

و دوره جدید تا پایان ماه دی در سال99 قرار میگیره

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
1 نظر